Uitnodiging ALV

18 november 2019Nieuws

Uitnodiging algemene ledenvergadering

 Het bestuur van v.v. Gasselternijveen nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op vrijdag 22 november 2019 in de kantine van ons sportpark. Uitgenodigd worden de leden en de ouders van minderjarige leden. Conform de statuten kent de ALV stemrecht toe aan leden en ouders van jeugdleden. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! De aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

 A G E N D A

 

 1. Opening
 1. Mededelingen
 1. Huldiging jubilarissen
 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 november 2018
 1. Bestuursverkiezing

Afredend en herkiesbaar: Jan Breimer / Gerard Bies

 1. Jaarverslag

PAUZE

 1. Financieel verslag

Verslag kascontrolecommissie / benoeming nieuw lid

 • Aftredend: Bart Botterblom
 • Huidig: Albert Hulshof en Wessel Koomans
 • Reserve: ?

Vaststellen contributie 2020 – 2021

Vaststellen begroting 2020 – 2021

 1. Rondvraag
 1. Sluiting

Het jaarverslag, de notulen van vorig jaar en de financiële stukken liggen 1 uur voor  de aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine. Wanneer u de stukken ter voorbereiding op de vergadering van te voren in wilt zien dan kunnen wij de stukken op verzoek per mail toesturen.

Bestuur v.v. Gasselternijveen