Jaarverslag 2018-2019

17 december 2019Bestuurstafel

 

Jaarverslag 2018 – 2019

Volgens de statuten van vv Gasselternijveen wordt hierbij het jaarverslag uitgebracht door de secretaris over het verenigingsjaar 2018 – 2019. 

Na de algemene leden vergadering die werd gehouden op 23 november 2018 zijn we met de volgende bestuurssamenstelling het nieuwe seizoen ingegaan;

Voorzitter                                          – Piet Wolters
Secretaris                                           – a.i. Ilona de Jonge
Penningmeester / sponsor cm      – Lukas Tammenga
Alg. zaken                                          – Jörgen Nieboer
Alg. zaken                                          – Arnold Holwerda
Alg. zaken / kantine cm                  – Gerard Bies
Alg. zaken / technische cm            – Bert Koomans
Algemeen / jeugd                            – Jan Breimer 

Momenteel bestaat de vereniging uit 244 leden, daarvan zijn 216 spelend lid.  

We hebben het seizoen afgesloten met;
– 1ste elftal
– 2de elftal
– 2 dames team zaterdag (SJO)
– 1 dames 7×7 (SJO)
– 35+ team
– 1 team JO19    (SJO)
– 2 teams JO17 (SJO)
– 2 teams JO15 (SJO)
– 1 team JO13    (SJO, specifiek Gasselternijveen)
– 1 teams JO12 (SJO, specifiek Gasselternijveen)
– 2 teams JO11 (SJO, specifiek Gasselternijveen)
– 1 team JO9      (SJO, specifiek Gasselternijveen)
– 1 team JO7      (SJO, specifiek Gasselternijveen)
– 1 team JO7      (SJO, specifiek Gasselternijveen) 

Seniorenteams
Gasselternijveen was met drie herenteams vertegenwoordigd in verschillende zondagscompetities. Ons eerste elftal startte na drie seizoenen vijfde klasse nu weer in de 4e klasse. Daarin is verdienstelijk gepresteerd met een eindrangschikking in de middenmoot. Een plek in de nacompetitie zat er net niet in. Aan het eind van dit seizoen is afscheid genomen van trainer Geert Katoen en zijn assistent Roelof Pol. Naast de drie teams op zondag hadden we op de vrijdagavond zowel een heren- als een damesteam in de 7×7 competitie.

SJO ZVC’14

Het seizoen 2019/2019 was voor de SJO een gemiddeld jaar. In bijna alle leeftijdsgroepen had de SJO een team. Ook hadden we een volledig kader; ieder team beschikte minimaal over één trainer en leider. Afgelopen seizoen zijn we ook weer gestart met keeperstraining. Patrick Pieterman heeft de keepers vanaf o13 onder zijn hoede genomen.

Over het algemeen hebben de teams het afgelopen seizoen goed kunnen voetballen. Wel hebben we in m.n. de oudere leeftijdscategorieën te maken gehad met een aantal wisseling in het kaders gedurende het seizoen. Daarnaast hebben teams in de loop van het seizoen, mede als gevolg van blessures en opzeggingen, regelmatig spelers van andere teams moeten lenen. Dit is mede een overweging geweest om in het lopende seizoen met grotere teams te werken.

Enige jaren geleden zijn we gestart met nieuwe aanduidingen voor teams (geen A, B, C etc, maar wel o19, o17, o15) en nieuwe spelvormen bij de jongere jeugd. In het afgelopen seizoen hebben we daardoor voor het eerst een o10 en een o12 team gehad.

De ervaringen t.a.v. deze nieuwe spelvormen zijn zowel binnen de KNVB, als bij de clubs (waaronder ZVC’14), over algemeen positief. We zien zichtbaar dat de kinderen actiever zijn en meer genieten van de bal. Ook de time-outs worden over het algemeen als positief ervaren.

De SJO beschikt over een groep enthousiaste en talentvolle scheidsrechters. Echter is de basis wel smal. Met enige regelmaat moet de scheidsrechtercoördinator een noodverband leggen om voor alle wedstrijden een geschikte scheidsrechter te vinden. M.n. voor de oudere categorieën en één van de VR-teams bleek dit soms lastig. In het lopende seizoen zullen nieuwe scheidsrechters worden geworden. Niettemin blijft behoefte aan meer vrijwilliger op dit vlak. Niet alleen om te fluiten, maar ook om scheidsrechter nog beter te kunnen begeleiden. 

In het bestuur van de SJO hebben zich een aantal mutaties voorgedaan. Begin 2019 heeft de toenmalige voorzitter Hidde Nijhuis afscheid genomen. Ook Harry Kupers (Gieterveen) en Patrick Niemeijer (GKC) zijn gestopt. Vanuit Gieterveen hebben Jeffrey Pepping en Lilian Veldman zitten genomen. Vanuit GKC is Jacoba Germs toegetreden. Het dagelijks bestuur bestaat nu uit Jacoba Germs (voorzitter), Otto Torenbosch (secretaris) en Lilian Veldman (penningmeester). De overige bestuursleden (Otto Mulder, Jan Breimer, Harrie van der Heide) zijn blijven zitten. 

Sportpark de Hunze

Er wordt op vele fronten gewerkt aan de ontwikkeling van de vereniging. Vanuit een gezond realisme willen we als vereniging, zowel op sportief als op sociaal vlak, stappen blijven maken. Een goede accommodatie is daarbij echt rand voorwaardelijk. Grootste obstakel bij de realisatie van onze plannen is om de financiering rond te krijgen. We zijn daarin voor een heel groot deel afhankelijk van de gemeente. Om hen mee te krijgen spelen vasthoudendheid en een goede relatie met gemeente Aa en Hunze een cruciale rol.  

De afgelopen maanden zijn er meerdere toppers bezig op ons mooie sportpark om deze nog mooier te maken. Er gebeurt zoveel meer achter de schermen dan alleen het trainen en wedstrijd spelen. Op vrijdagavond of zaterdagochtend vroeg zijn er al vrijwilligers die alles klaar zetten op de velden zodat er vanaf 9u gespeeld kan worden. Alle wedstrijden worden begeleid door onze vrijwillige scheidsrechters. Iedere maandag en vrijdagochtend is er een schoonmaakbrigade aan het werk  om de kleedkamers en de kantine weer netjes te maken. Ook lukt het goed om de kantine te bezetten met vrijwilligers naast onze vaste bar vrijwilligers.  

Er gestaag gewerkt aan het renoveren van de kleedkamers door een betrokken groep vrijwilligers. Dit is een voortdurend proces waarbij soms ook aanpassingen in het beleid of in de organisatiestructuur moeten worden gedaan. Gelukkig hebben we een sfeer waarin we ervan uit kunnen gaan dat iedereen het beste voor de club wil. Als vereniging hebben we dat ook het afgelopen jaar steeds weer ervaren. We zijn de vrijwilligers dankbaar die hun steentje bijdragen aan de realisatie daarvan.  

Onze vrijwilligers zijn van groot belang voor de vereniging. Als dank voor de inzet nodig het bestuur alle vrijwilligers van de club uit voor de jaarlijkse vrijwilligersavond. 

Sponsoren

Sponsoren zijn belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van vv Gasselternijveen. Om die reden is dit aandeel dan ook gewaarborgd in een Sponsor Commissie, die bestaat uit Lukas Tammenga en José Luis. De verantwoordelijkheden van de Sponsor Commissie richten zich op het beheren van bestaande sponsorrelaties en het zoeken naar nieuwe sponsoren. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het opstellen van contracten, verzorgen van sponsoruitingen en het maken van goede afspraken over de wederzijdse verplichtingen. Ter versterking van de sponsorcommissie zijn wij haastig op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde leden voor de sponsorcommissie.

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Een nieuwe privacywetgeving, die geldt in de gehele Europese Unie om de positie te versterken van de mensen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Ook een voetbalvereniging is een organisatie die persoonsgegevens verwerkt, dus ook vv Gasselternijveen heeft te maken met de strengere regels die hieruit zijn ontstaan. Het stappenplan heeft uiteindelijk geresulteerd in diverse aanpassingen binnen onze processen, archivering. Vv Gasselternijveen is “AVG proof”. 

Activiteiten

Afgelopen jaar zijn er wederom activiteiten en acties georganiseerd.

 Actie voor de voedselbank

Al een aantal jaren komt vv Gasselternijveen in actie voor de voedselbank. Vorig jaar stonden een aantal vrijwilligers bij de Dagwinkel om producten te verzamelen. De actie heeft voor bijna € 900,- aan goederen opgebracht. 

Oliebollenverkoopactie

Op 31 december van het vorige jaar organiseerde de club weer de jaarlijkse oliebollenverkoopactie. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers werd de actie een groot succes. 

Pubquiz

In januari vond de eerste editie van de Pub Quiz plaats. Maar liefst 14 teams durfden de strijd met elkaar aan te gaan. Volle bak en veel gezelligheid in de kantine. De strijd was superspannend tot de laatste ronde. Uiteindelijk werd team Blond 1ste en mocht de wisselbeker in ontvangst nemen. Barry, Itske, Egbert, Laura, Jos, Han en Bram waren betrokken bij de organisatie/presentatie. Het was een geslaagde avond die voor velen voor herhaling vatbaar is. 

Rommelmarkt

Op zaterdag 25 mei 2018 organiseerde de voetbalvereniging Gasselternijveen een heuse rommelmarkt op het eigen sportpark. Omdat andere partijen van de organisatie afzagen, meende het bestuur er goed aan te doen de bijna traditionele markt te organiseren. De markt werd druk bezocht en de uiteindelijke opbrengst was zeer de moeite waard. Omdat de organisatie van een rommelmarkt heel veel inzet van vrijwilligers vraagt, denkt het bestuur er nog over na of de markt ook in 2020 weer opnieuw door de voetbalclub georganiseerd wordt. 

Opruimwerkzaamheden feestterrein Boerenrock festival

In de week na het Boerenrockfestival (26 t/m 29 augustus jl.) heeft een grote groep leden van onze vereniging heel hard meegeholpen om het feestterrein weer netjes op te ruimen. Door de organisatie van het festival werd onze club daar ruimhartig voor beloond en dat betekende een welkome aanvulling voor onze clubkas. 

Aa en Hunze Pre-Season Experience

Albert, Maikel, Otto, Jan en Arnold hebben 22 en 23 augustus het Pre-Season Experience georganiseerd. Hun missie was om JO17/JO19 teams een zo optimaal mogelijke voorbereiding te bieden op het aanstaand voetbalseizoen door voetbal en vitaliteit te combineren op een verrassende en uitdagende manier. Ze hopen met dit toernooi het gebrek aan toernooien voor deze leeftijds-groepen op te vullen, maar ook om onze vereniging te etaleren. Diverse activiteiten waaronder een bootcamp en een voetbaltoernooi werden aangeboden. Het weer was (te) goed, de teams waren fanatiek en enthousiast en het kon niet anders dan dat dit zeer geslaagde en sportieve dagen zouden worden. Vrijwilligers van de vv hebben ook een grote bijdrage geleverd om dit toernooi tot een geslaagd toernooi te maken. De organisatoren hebben heel veel positieve reacties ontvangen, wat aanleiding is om het volgend jaar opnieuw te organiseren. Het bestuur kijkt terug op de gewenste sportieve en geslaagde dagen waarbij wij de organisatoren, vrijwilligers en sponsoren hartelijk willen bedanken voor het organiseren van dit evenement namens vv Gasselternijveen. 

Tot slot

Bij de totstandkoming van een jaarverslag loop je altijd het risico mensen of zaken te vergeten. We zijn ons er terdege van bewust dat we niet op alle fronten de zaken even uitgebreid beschreven hebben.

 Er is veel nodig om de voetbalvereniging draaiende te houden. Niet alles verliep vlekkeloos. Door een tekort aan vrijwilligers krijgen we de commissies niet gevuld.

 Wij willen een vereniging zijn waar voetbalplezier voorop staat en waar iedereen zich thuis voelt. Dit kunnen we niet zonder de inspanningen van de vele vrijwilligers, ouders, trainers, leiders en steun van onze sponsoren. Hier zijn we ontzettend trots op en we willen dan ook iedereen ontzettend bedanken voor weer een geweldig seizoen.