Corona update

11 mei 2020Bestuurstafel

Beste leden,

De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn snel gegaan en gelukkig gaan ze nu ook snel de goede kant op. Waar de jeugd vorige week weer kon gaan voetballen als een voorzichtige eerste stap terug naar wat eerder normaal was, kregen we woensdagavond te horen dat ook voetballers ouder dan 18 jaar vanaf maandag aanstaande weer het veld op mogen.

We begrijpen dat iedereen zo snel mogelijk wil voetballen, maar maandag is bijzonder snel! Organisatorisch is dit niet haalbaar.

Gemeenten hebben van het Rijk een extra taak gekregen voor advisering en eventuele handhaving. De KNVB en de gemeente hechten er meer waarde aan dat er eerst een goed plan bij de vereniging ligt, waarvoor gekeken is naar de trainingstijden, spreiding, logistiek, beschikbare vrijwilligers en vooral naar de veiligheid. Want niemand wil straks een terugslag.

Ook deze nieuwe fase van de herstart vraagt namelijk meer van de vrijwilligers dan alleen het uit de kast halen van de oude trainingstijden. De noodverordening moet opnieuw aangepast worden. Dit was ook het geval bij het opstarten van de sportactiviteiten voor de jeugd.

Zaterdagmiddag hebben wij het aangepast Drents protocol buitensportactiviteiten per 11 mei 2020 ontvangen.

Belangrijke wijzigingen/toevoegingen;

Volwassenen mogen weer buiten sporten in groepen, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.

Bij de activiteiten voor volwassenen is het niet verplicht dat er een coronatoezichthouder aanwezig is.

Volwassenen komen in sportkleding naar de locatie. Ze kunnen zich niet omkleden en douchen en gaan na de activiteit direct van het terrein.

Gezond verstand staat voorop! Wij zijn ontzettend blij met de versoepeling en we zorgen er samen voor dat we de regering helpen me het in control blijven van de corona aanpak. Ons gedrag draagt bij aan verdere versoepeling van regels op langere termijn.

Daarom:

Bij klachten als koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook iedereen blijft thuis. Deelnemers mogen om deze reden worden teruggestuurd.

Alleen deelnemende kinderen, jongeren, volwassenen, sportbegeleiders en coronaverantwoordelijken zijn op de sportlocatie aanwezig.

Het bestuur vergadert dinsdagavond 12 mei.  Na deze vergadering zal het een en ander met onmiddellijke ingang in werking treden.