Corona update

3 juni 2020Bestuurstafel

Goedemiddag leden,

Het is alweer een maand geleden dat we het voetbal voorzichtig weer mochten opstarten. Eerst voor enkel pupillen, daarna ook voor alle hogere leeftijdscategorieën. Grote complimenten aan de trainers die zich zo snel hebben aangepast aan de nieuwe situatie en ervoor hebben gezorgd dat onze leden weer datgene kunnen doen waar ze zoveel van houden: voetballen.

Tijdens de persconferentie van woensdag 27 mei heeft het kabinet de volgende versoepelingen uitgelicht;

Buiten sporten tot en met 18 jaar
Jongeren van 13 tot 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven verboden. De afstand tussen de kinderen/jongeren en de trainer blijft 1,5 meter.

Openstellen kantines en binnensportaccommodaties
Premier Rutte heeft bekendgemaakt dat sportkantines en binnensportaccommodaties op 1 juli open mogen, in plaats van de 1 september die eerder was vastgesteld. De komende periode worden de richtlijnen voor het openstellen verder uitgewerkt. Zodra hierover meer bekend is, informeren we jullie.

Als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe versoepelingen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni.

Er is wel een voorbehoud: als er weer een grote piek komt in het aantal coronapieten, kunnen de maatregelen worden teruggedraaid!

We willen daarom benadrukken dat het van groot belang is dat iedereen de protocollen en richtlijnen blijft naleven. We moeten ons allemaal strak aan de protocollen blijven houden, want we willen geen terugval. Niet voor de gezondheid en niet voor de sport. Voor iedereen blijft gelden: geen wedstrijden, geen toeschouwers, geen gebruik van kleedkamers en douches.

Met vriendelijke groet,
Bestuur vv Gasselternijveen