Van de bestuurstafel

1 november 2020Bestuurstafel

Corona

Het bestuur wil graag dat er gevoetbald/getraind kan blijven worden. Helaas is er geconstateerd dat kleedkamers nog worden gebruikt om, om te kleden en zelfs te douchen. Zoals bekend mag dit i.v.m. de Corona regels niet. Aan de trainers wordt verzocht om de kleedkamers niet te openen. Een van de scheidsrechters kleedkamers mag open om gebruik te kunnen maken van een toilet. Wanneer we ons niet aan de geldende maatregelen kunnen houden, overweegt het bestuur om het sportpark volledig af te sluiten. Een boete van € 5000,- vanwege overtreding van de (aanvullende) veiligheids- en/of hygiënevoorschriften met betrekking tot Covid-19 kan de vereniging niet permitteren.

Uitstel ALV (Algemene Leden Vergadering)

Elk jaar organiseren wij in november de ALV. Gezien de beperkingen die momenteel gelden als gevolg van de aanscherpte corona maatregelen hebben wij besloten om de Algemene Leden Vergadering tot nader order uit te stellen. Volgens de geldende corona-spoedwet mogen we de ALV 4 maanden uitstellen. We streven er naar de ALV in het voorjaar plaats te laten vinden, maar dit is afhankelijk van de geldende maatregelen. De ALV zal in ieder geval uiterlijk 30-04-2021 plaatsvinden. We blijven met dit uitstel dus binnen de wettelijke en statutaire bepalingen.

Om toch zo veel mogelijk de statuten in acht te nemen zal het bestuur voor de tussen liggende periode zo goed mogelijk rekening en verantwoording af leggen via de ‘bestuursberichten’ die op de website geplaatst worden en/of via email verspreid worden. Gezien de Corona periode vinden wij het belangrijk dat leden weten hoe de vereniging ervoor staat en hoe het bestuur de toekomst tegemoet gaat.

Het voorlopig financieel jaarverslag is af. Het verslag wordt binnenkort gepresenteerd aan de kascommissie. De kascommissie zal de jaarrekening controleren. Onze penningmeester geeft antwoord in cijfers;

Donkere wolken boven vv Gasselternijveen

Middels dit schrijven willen we de financiële gevolgen van de Corona crisis voor de vereniging schetsen. De penningmeester stelt dat de club hard geraakt wordt. Ondanks de tegemoetkoming van het rijk, de actie (de Grote Clubactie) en de contributie inkomsten van de trouwe leden komen we, grotendeels vanwege het missen van kantine inkomsten, maandelijks geld te kort voor de reguliere uitgaven. De inkomsten zijn niet genoeg om de vaste lasten te dekken. We moeten maandelijks interen. Geld wat eigenlijk bedoeld is om te investeren wordt nu ingezet om gaten te dichten. Een rekensommetje laat zien dat we dit geen jaar volhouden.

De vrees is dat de zwaarste klap nog komt, als zou blijken dat ook in het nieuwe seizoen nog lange tijd zonder publiek gevoetbald moet worden. Het bestuur stelt dat er kritisch gekeken moet worden naar inkomsten en uitgaven. Op de vaste lasten hebben we weinig/geen invloed. Deze zijn al scherp afgesteld en lopen door. Op sponsorgelden valt te winnen. Vv Gasselternijveen heeft een groot aantal sponsors aan zich verbonden. Om dit zo te houden en waar mogelijk nog verder uit te breiden, zoeken wij versterking van de sponsorcommissie.

Aanspreekpunt materialen

Naar aanleiding van de succesvolle ballenactie, waarmee alle teams voorzien zijn van nieuwe ballen hebben we besloten dat vanuit het bestuur Jörgen contactpersoon/aanspreekpunt is voor materialen. Siem heeft een systeem bedacht om zicht te hebben op de verdeelde ballen. De ballen zijn gemerkt en herkenbaar waardoor we kunnen zien waar er ‘problemen’ zijn; waar een bal mist, in welk vak een bal niet thuis hoort. We hopen op deze manier de problemen rondom ballen op te kunnen vangen.

Het bestuur.