Corona update

23 november 2020Bestuurstafel

Maatregelen n.a.v. persconferentie kabinet

Na de persconferentie van dinsdagavond is het duidelijk dat we terugkeren naar de situatie van 14 oktober; dus trainen in viertallen op 1,5 meter afstand voor de senioren en jeugdteams die onderlinge wedstrijden mogen blijven spelen. Hoewel de coronacijfers een daling laten zien is een definitief besluit over de hervatting van de competities ook nog ver weg. Zoals geschetst in het onlangs gelanceerde ‘Plan B: voetballen in tijden van corona’ zal niet eerder dan december hierover een definitief besluit worden genomen.

De huidige situatie blijft verre van ideaal voor het voetbal. Zoals geschetst in ‘Plan B’ blijft de KNVB de komende tijd bij de overheid aandringen om in ieder geval zo snel mogelijk weer in volledige groepen te mogen trainen.

Sinds de start van de coronacrisis werkt de KNVB in een wekelijks overleg samen met NOC*NSF en alle andere sportbonden van Nederland om het belang van sport onder de aandacht te brengen bij de Rijksoverheid. Binnen dit overleg is de afgelopen tijd gewerkt aan het plan ‘Heropening sport’. Hierin wordt er sportbreed een voorstel gedaan aan de Rijksoverheid om de sport weer verantwoord te kunnen openen binnen de routekaart van het kabinet.