Bestuursvergadering

8 februari 2021Bestuurstafel

Maandag 1 februari is er online vergaderd door het bestuur.

Hierbij het laatste nieuws van de bestuurstafel.

De grote Clubactie

In de maanden oktober/november is de Grote Clubactie actief geweest. Bij vv Gasselternijveen hebben onze leden in totaal 252 loten verkocht, met een opbrengst van € 589,80. Een mooi bedrag voor de vereniging. Volgend jaar willen we meer aandacht aan deze actie besteden. We willen diverse initiatieven bedenken om de verkoop te stimuleren.

Actie inzameling lege statiegeld flessen

Helaas kunnen we dit jaar niet met de jeugd langs de deuren om lege flessen in te zamelen. Dit blijkt effectiever dan de manier waarop we nu flessen inzamelen. De actie is bij lange na niet zo succesvol als andere jaren. Daarom is deze actie met een maand verlengd tot eind februari. Lege flessen kunnen bij de Dagwinkel en bij de Spil worden ingeleverd.

Voedselbankactie

Ook voor deze inzamelingsactie konden de vrijwilligers zich minder actief inzetten dan andere jaren. Desondanks zijn er 4 kratten boodschappen verzameld.

Oliebollenactie

Donderdag 31 december werd bij vv Gasselternijveen de traditionele oliebollenactie gehouden. Wij werkten dit jaar samen met Catering De Mon(d)ster Telkamp. De organisatie is zeer tevreden over de verloop van de actie. De oliebollenactie heeft € 650,- opgebracht. Een prachtige opbrengst voor de vereniging waar veel werk voor verzet is; folderen, verkopen, de administratie bijhouden, inpakken en bestellingen wegbrengen. Alle vrijwilligers, hartelijk dank voor jullie inzet! En alle klanten bedanken voor het kopen van de bollen!

De afgestelde ALV

Vanwege het coronavirus konden we in november geen fysieke algemene ledenvergadering houden. Uitstellen kan tot 4 maanden na de datum waarop de ALV gehouden zou moeten worden. Dit betekend dat we de ALV in maart moeten organiseren. Op dit moment is nog niet bekend in welke vorm deze vergadering plaatsvindt. Wij beraden ons op de mogelijkheden.

Stimuleringsfonds KNVB verlengd naar 1 april

Om verenigingen te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten heeft de KNVB een ‘stimuleringsbudget’ beschikbaar gesteld. Verenigingen die vóór 1 april een voetbalactiviteit willen organiseren kunnen hiervoor een plan indienen en een tegemoetkoming aanvragen tot maximaal €400 excl. BTW.

Wij zijn op zoek naar ideeën en vrijwilligers die ons kunnen/willen ondersteunen bij het organiseren van activiteiten voor de senioren en/of de jeugd. Vind je het leuk om activiteiten te organiseren voor de club en wil je je steentje bijdragen bij één of meer activiteiten, meld je dan aan.

Parkeren

Met ingang van deze week is het hek van het fietspoortje op slot. Met name op de trainingsavonden van de jeugd signaleren wij onveilige situaties. Veel ouders komen hun kind met de auto ophalen. Tussen de geparkeerde auto’s overstekende kinderen veroorzaken gevaarlijke situaties. Voor de veiligheid vragen we daarom om weer gebruik te maken van de parkeerplaats bij de hoofdingang.

Oud papier

Afgelopen  zaterdag waren wij weer aan de beurt om het oud papier op te halen. Er was veel mankracht dus het papier was vlot opgehaald.