Van de bestuurstafel

8 juli 2021Bestuurstafel

Activiteiten zomer weken

Een aantal voetbalverenigingen hebben ons benaderd met de vraag of ze tegen betaling gebruik mogen maken van onze velden tijdens hun verblijf in het Hunzepark. Eén club zal ook een oefenwedstrijd komen spelen.

Beachveld:

Het bestuur heeft besloten om het beach-handbalveld met hulp van vrijwilligers op te knappen. We willen in het dorp bekend maken dat het veld er is en dat hier gratis gebruik van gemaakt kan worden door iedereen. We hopen dat er meer gebruik van gemaakt worden waardoor het onkruid minder kans heeft om te groeien.

Zaterdag 10 juli staat gepland om het beach-handbalveld speelklaar te maken. Wie kan/wil een handje helpen? Aanmelden kan via vvgnv@hotmail.com

Pre-season experience

Maikel, Arnold, Albert, Jan en Otto organiserende 2de editie van de Pre-Season Experience op 28 augustus (o17) en 29 augustus (o17)voor teams uitkomend in de hoofd-, 1ste, of 2de klasse. De missie is om teams een zo optimaal mogelijke voorbereiding op het aanstaand voetbalseizoen door voetbal en vitaliteit te combineren op een verrassende en uitdagende manier. De aanmeldingen stromen binnen. Wij wensen de mannen veel succes met de organisatie.

Vrijwilligerswerk Boerenrock

Ook dit jaar kan de voetbalvereniging weer een prachtige vergoeding verdienen als wijde organisatie helpen bij het onderhouden en opruimen van het Boerenrock feestterrein. We hopen dat jullie je allemaal voor een dagdeel beschikbaar willen stellen en door je inzet de vereniging heel concreet aan extra inkomsten willen helpen. Inmiddels hebben jullie meer informatie ontvangen per mail.

Opening nieuwe seizoen

Als de corona maatregelen hier de mogelijkheid toe bieden, heeft het bestuur het voornemen een seizoensopening te organiseren. Meer info volgt tzt.

Nieuwe seizoen

In goed overleg tussen de leiders, technische commissie en het bestuur is besloten dat vv Gasselternijveen komend seizoen met 4 seniorenteams aan de competitie gaat deelnemen. Dus een team extra. Dit houdt in dat we ook meer trainingen en wedstrijden op ons sportpark hebben en de kantine vaker open is waarvoor vrijwilligers gezocht moeten worden.

Vacatures

We hebben binnen de vereniging erg veel vacatures. Vele commissies zijn onderbezet, wat betekent dat er zaken zijn die blijven liggen. Het wordt ieder seizoen lastiger om voldoende vrijwilligers te vinden. Bij de start van het seizoen vragen we weer hulp van ouders om ons te ondersteunen in de kantine. Wil je iets doen bij/voor de vereniging? Meld je bij het bestuur.

Shirtsponsor

Hiernaast zoeken we in onze directe omgeving naar een sponsor voor het tenue van het nieuwe elftal.

Nieuwe wet

Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt: ‘Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten.’ Met incidenten bedoelt men financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal. De reikwijdte van de wet is veel groter dan alleen het aanpassen van statuten. De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De rol van het toezicht wijkt duidelijk af van de verplichtingen voor verenigingen tot nu toe. Middels het WBTR- stappenplan zijn we aan het onderzoeken hoe we het beste aan de wet kunnen voldoen.