Dringende oproep

18 oktober 2021Bestuurstafel

Hallo allemaal,

Hierbij wil ik een dringend beroep op jullie doen om je beschikbaar te stellen voor een van de vele vacatures waar we momenteel als vereniging mee te maken hebben.

Door allerlei omstandigheden zijn er momenteel behoorlijk veel vacatures in het bestuur en bij een aantal commissies, waardoor de vereniging niet langer op een behoorlijke manier bestuurd kan worden.

Voor het bestuur worden drie nieuwe leden gevraagd, waaronder een penningmeester en een secretaris. Daarnaast zijn we ook dringend op zoek naar een nieuwe wedstrijdsecretaris. Voor de verschillende commissie zoeken we leden die mee willen denken en doen in bijvoorbeeld de sponsorcommissie en de kantinecommissie.

Denk nu bij het lezen van deze mail niet dat een ander het maar oplossen moet, maar kom alsjeblieft zelf in actie. Laat de excuses voor wat ze waard zijn en help de club uit de nood. We zijn onderweg naar het 100-jarig bestaan en dat geweldige jubileum willen we uiteraard ook heel graag vieren als een vereniging, die zich ook bestuurlijk en organisatorisch weet te onderscheiden.

Denk niet langer dat je met het betalen van contributiegeld voldoet aan je verplichtingen jegens de club. Willen we de club in stand houden en op een fatsoenlijke wijze verder kunnen, dan vereist dat ook jullie inzet op het bestuurlijke vlak.

Ik zie jullie aanmeldingen heel graag tegemoet.

met vriendelijke groet,

Piet Wolters

voorzitter