Bestuurswisseling

18 december 2023Bestuurstafel

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden.

Piet Wolters is gestopt.
Bert Koomans wordt interim-voorzitter.
Chris Salomons en Roel Luis zijn nieuw toegetreden tot het bestuur.