Beleidsplan

26 februari 2024Bestuurstafel

Op de Algemene ledenvergadering in november is het nieuwe beleidsplan voor de periode 2024-2028 gepresenteerd.
Een aantal mensen vanuit verschillende geledingen van onze vereniging heeft hier een aantal maanden hard aan gewerkt en het resultaat mag er zijn. De komende periode zullen een aantal punten uit het beleidsplan nog concreter ingevuld worden en natuurlijk is beleid altijd onderhevig aan verandering door de tijd. We houden jullie op de hoogte als er nieuws te melden is.
Was je er niet bij op de ALV? Lees dan op je gemak het beleidsplan eens door. Deze is te vinden op onze clubwebsite onder het kopje clubinfo.
Heb je vragen of ideeën? Dan horen we die graag!